De Praktijk

Huid- en oedeemtherapie Kimberley de Jong is gevestigd op het Oosteinde 365 te Voorburg in het pand van Beauty Instituut Damsigt. In dit beautyinstituut ben ik tevens werkzaam als schoonheidsspecialiste en huidtherapeut. Hier voer ik al zeven jaar diverse specialistische behandelingen uit zoals: acné-, microdermabrasie- en ontharingsbehandelingen d.m.v. elektrisch ontharen en flitslicht. Voor deze behandelingen kunt u een kijkje nemen op www.damsigt.nl of een afspraak maken via Beauty Instituut Damsigt, telefoonnummer:  070-3865526

Afspraken
De praktijk Huid- en oedeemtherapie Kimberley de Jong is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 06-22432277. Indien uw oproep niet beantwoord kan worden omdat de praktijk gesloten is of omdat ik in behandeling ben, kunt u op de voicemail duidelijk uw naam, telefoonnummer en een boodschap inspreken, u wordt dan binnen 24 uur terug gebeld.

Eerste afspraak
Wanneer u een verwijsbrief heeft van de behandelend arts of de arts die u heeft verwezen, dan is het goed om deze bij de eerste afspraak mee te nemen. De huidtherapeut zal de verwijzend arts dan op de hoogte houden van de aard en voortgang van de behandelingen en eventueel overleg plegen indien nodig.

Afmelden
Indien u onverhoopt toch niet op uw gemaakte afspraak aanwezig kan zijn, is het van belang deze uiterlijk 24 uur van te voren af te zeggen. Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch worden geannuleerd op telefoonnummer 06-22432277. Eventueel kunt u een voicemailbericht inspreken wanneer ik niet in de gelegenheid ben om op te nemen. Wanneer u een afspraak niet of niet tijdig annuleert of verplaatst zal het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening gebracht worden. *LET OP: een factuur voor no-shows wordt niet door uw zorgverzekering vergoed.

Toestemming
Voor ieder onderzoek en voor iedere behandeling is toestemming nodig van de patiënt of de wettelijk vertegenwoordiger. Nadat het behandelplan en de eventuele risico’s en belasting van de behandeling met u besproken zijn zal de huidtherapeut u mondeling toestemming vragen voor akkoord tot het overgaan van de behandelingen. Bij eventuele risicovolle behandelingen dient u een informed consent te ondertekenen. Hierin verklaart u dat u op de hoogte bent van de aard van de behandeling, de beoogde effecten en de eventuele risico’s.