Een klacht melden

We blijven constant werken aan de kwaliteit van onze praktijk en behandelaar. Mocht het desondanks toch zijn dat u niet tevreden bent met de geleverde zorg dan adviseren wij dit altijd te bespreken met de behandelaar. Het is goed mogelijk dat de therapeut niet beseft dat u ontevreden bent of andere verwachtingen had. Samen zoeken wij naar een passende oplossing. Als een gesprek niet de gewenste uitkomst heeft, dan kan je voor meer informatie over de procedure terecht op de volgende pagina.